CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Biografia președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon

Date personale:

Data, anul naşterii – 18 februarie 1975

Starea civilă – căsătorit, tată a trei copii

Studii:

 • Universitatea Agricolă de Stat din Moldova: facultatea de economie;
 • Academia de Studii Economice din Moldova: facultatea de management;
 • Institutul Naţional de Management: facultatea de drept economic;
 • Doctor în ştiinţe economice, cu teza de doctor în management.

Limbi vorbite:

 • Moldovenească (nativă)
 • Engleză
 • Franceză
 • Rusă

Lucrări şi activitate ştiinţifică:

 • Articole ştiinţifice în reviste de profil;
 • Programe de studii pentru disciplinele de specialitate în cadrul ULIM şi IMI;
 • Cercetător ştiinţific coordonator în cadrul Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică (IEFS) din 2006 pînă în prezent.

Experienţă pedagogică:

 • Academia de Studii Economice din Moldova, Catedra Bănci şi Burse de Valori: lector asistent;
 • Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM), Catedra Bănci şi Burse de Valori: lector superior, membru al comisiilor examenelor de licenţă;
 • Institutul Internaţional de Management, Catedra Finanţe: lector superior, membru al comisiilor examenelor de licenţă.

Activitate profesională:

 • 13 noiembrie 2016 - Ales în funcție de Președinte al Republicii Moldova
 • decembrie 2014 - decembrie 2016 -  Deputat în Parlamentul Republicii Moldova legislatura a XX-a, membru al Biroului Permanent al Parlamentului, membru al Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe Membrul Fracțiunei PSRM.
 • 2011 – 2014 - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, legislatura a XIX-ea;
 • 29 iulie 2009 – octombrie 2011 - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, legislatura a XVIII-ea, membru al Biroului Permanent al Parlamentului, membru al Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe Membrul Fractiunei PCRM;
 • 05 aprilie 2009 – 29 iulie 2009 - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova legislatura a XVII-ea;
 • 31 martie 2008 – 11 septembrie 2009 - Prim-viceprim-ministru, Ministru al economiei şi comerţului; Preşedinte al Consiliului de Administrare al Casei Naţionale de Asigurări Sociale;
 • 2007 - 2009 - Copreședinte al Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ruse, moldo-ucrainene, moldo-române, moldo-chineze, moldo-americane;
 • 18 septembrie 2006 – 20 martie 2008 - Ministerul Economiei şi Comerţului;
 • noiembrie 2006 – 2009- Guvernator al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din partea Republicii Moldova;
  • Membru al Consiliului de experţi de pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare (anterior Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare);
  • Vicepreşedinte al Consiliului de coordonare a activităţii delegaţiilor RM în cadrul Consiliului Economic şi Social al ONU şi structurilor sale subsidiare;
  • Membru al Consiliului Suprem de Securitate (2007-2008);
  • Membru al Consiliului Economic al Comunităţii Statelor Independente
  • 18 mai 2005 – 18 septembrie 2006- vice-ministru al Economiei şi Comerţului din RM;
  • Membru al Consiliului de experţi de pe lîngă Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
  • Vicepreşedinte al Consiliului coordonator în domeniul protecţiei consumatorului;
  • martie 2004 – mai 2005- Membru al Comisiei de Arbitraj al Bursei de Valori;
  • noiembrie 2001- mai 2005 - preşedinte al SA “Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei”, membru al Consiliului de directori;
  • septembrie 2002 – mai 2005- preşedinte al “Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei” SRL, membru al Comitetului de bursă;
  • februarie 2003 – mai 2005 - membru al Consiliului de experţi de pe lîngă Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;

Activitate obştească:

 • fondator al Asociaţiei obşteşti “Iubesc Moldova“;
 • fondator al Fundaţiei de Binefacere “Soluţia“.

Activitate internaţională:

 • din anul 2008 – vicepreşedinte al Consiliului de Coordonare a activităţilor delegaţiilor RM de pe lîngă Consiliul economic şi consiliul din domeniul social al ONU şi a structurilor organizaţiei;
 • din anul 2015- membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei;
 • Şeful delegaţiei Parlamentului RM la Uniunea Interparlamentară (UIP).

Afiliere politică:

 • decembrie 2011 - noiembrie 2016 - Preşedinte al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova;