CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Componența Consiliului Economic pe lîngă Președintele Republicii Moldova

DECRET Nr. 598 
din  06.02.2018

pentru modificarea anexei nr. 2 la Decretul Președintelui 
Republicii Moldova nr. 66-VIII din 3 martie 2017

 

 Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
 Articol unic. -  Anexa nr. 2 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 66-VIII din 3 martie 2017 cu privire la constituirea Consiliului Economic pe lîngă Președintele Republicii Moldova va avea următorul cuprins:

 «Anexa nr. 2
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 66-VIII din 3 martie 2017

 

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Consiliului Economic pe lîngă Președintele Republicii Moldova

Președinte

DODON Igor

-

Președinte al Republicii Moldova

Vicepreședinți:

GORELOVA Elena

-

consilier al Președintelui Republicii Moldova 

în domeniul economic

 

-

consilier al Președintelui Republicii Moldova 

în domeniul agroindustrial și al administrației  

publice

Secretar

 

ȚURCANU Vitalie

-

economist

Membri:

AGARCOVA Liliana

-

expert în domeniul politicii fiscale și a reglementării 

activității de antreprenoriat

BALDOVICI Vladimir

-

„Stayer” SRL

BOICO Mihail

-

„Mitra-Group” SA

BORA Selim

-

 „Summa group” SA

BURȚEVA Olga

-

„Uzina Topaz” SA

CAMINSCHII Dmitrii

-

Fondul „Deep Knowledge Ventures”

CARASENI Mihail

-

„Trans-Oil LTD”

CARP Iurie

-

„Cricova” SA

CECHINA Ecaterina

-

„Bucuria” SA

CIBOTARU Victor

-

BC „Moldindconbank” SA

CIORNÎI Nicolae

-

SC „AMG-Agro Management Grup” SRL

COADĂ Victor

-

„Donaris Vienna Insurance Group”

COJOCARU Vasile

-

„Dragan Group Retail” SRL

CRAPIVCA Igor

-

Clubul oamenilor de afaceri „Timpul”

CRIVCIUN Vladimir

-

expert în domeniul politicii industriale

CUNEV Veaceslav

-

Asociația Națională a companiilor IT din Moldova

DONCEVA Tatiana

-

Direcția generală pentru dezvoltarea economică, 

UTA Găgăuzia

FLOREA Vladimir

-

Uniunea transportatorilor și drumarilor
din  Republica  Moldova

GAMOVA Olga

-

Centrul de Inițiative Efective

GOLOVATIUC Vladimir

-

deputat în Parlament

GOLUBCIUC Ștefan

-

Asociația producătorilor de conserve 

„Speranța-Con”

GORINCIOI Vitalie

-

Asociația producătorilor și exportatorilor 
de fructe „Moldova-Fruct”

GROSU Veaceslav

-

Asociația Investitorilor Străini

ISAYEV Feyruz

-

„Lukoil-Moldova” SRL

KHEYMAN Evgeny

-

ÎCS „Natur-bravo” SA

LEUNTE Galina

-

„Cheie-Tur” SRL

LINTE Carolina

-

Asociația națională a producătorilor de lapte
și produse lactate

LUCHIAN Tamara

-

„Ionel” SA

MĂRGINEANU Gabriel

-

Asociația Patronală a Industriei Turismului
din Republica Moldova

MOGOREANU Nicolae

-

Asociația consumatorilor de energie                                din Moldova

MORARU Liudmila

-

„Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei” 
SRL

MORATH Cristian Gunther

-

„Moldretail Group” SRL

PETROVICI Oxana

-

„Alfa-Nistru” SA

ROȘCOVANU Eugen

-

Asociația businessului mic și mijlociu

SECEN Mehmet Barkin

-

„Moldcell” SA

SELEZNIOV Vladimir

-

„Infinitextil” SRL

SIBOV Constantin

-

„Tomai-Vinex” SA

STRATAN Alexandru

-

Institutul Național de Cercetări Economice

al Academiei de Științe a Moldovei

SUFRAI Valeriu

-

„Reconscivil” SRL

TALMACI Leonid

-

ex-guvernator al Băncii Naționale
a  Moldovei

TARLEV Vasile

-

Congresul Național al Industriașilor
și  Antreprenorilor  din  Moldova

TRICOLICI Nicolae

-

„Supraten” SA

TSITSINOVSKII Armen

-

„Arax-Impex” SRL

UNGUREANU Sergiu

-

„Novaservice” SRL

ZAMATOV Iurii

-

„MD-Trans” SRL

ZASAVIȚCHI Ana

-

Asociația patronală „Asociația națională 

a restaurantelor și a localurilor de agrement

din Republica Moldova”».

         


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Igor DODON

    Nr. 598-VIII. Chişinău, 6 februarie 2018.