CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Donald Trump cu prilejul Zilei Naționale a SUA

STIMATE DOMNULE PREȘEDINTE,

Aniversarea a 243-a a Independenței Statelor Unite ale Americii îmi oferă plăcuta ocazie de a Vă adresa Dumneavoastră personal şi poporului american, în numele Republicii Moldova, alese felicitări şi urări de prosperitate.

Pe această cale, țin să evidențiez dezvoltarea dinamică, de-a lungul anilor, a dialogului moldo-american, exprimîndu-mi convingerea că ultimele evoluții pozitive din Moldova vor permite aprofundarea legăturilor bilaterale de cooperare, spre binele și în interesul ambelor state.

În mod special, doresc să menționez prilejul împlinirii a 20 de ani de la stabilirea Parteneriatului dintre Republica Moldova și statul Carolina de Nord, eveniment care, cu siguranță, va consolida relațiile de prietenie și colaborare.

Totodată, transmit sincere mulțumiri și cuvinte de gratitudine Statelor Unite ale Americii pentru susținerea oferită țării mele în procesul de fortificare a capacităților instituționale, care să ne permită de a promova ferm idealurile democratice.

Reiterînd urările de pace și progres tuturor cetățenilor americani, Vă rog să acceptaţi, Stimate Domnule Președinte, asigurarea înaltei mele consideraţii.