CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Mesaj de felicitare adresat Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron, cu ocazia Zilei Naționale a Franței

EXCELENŢĂ,

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, am onoarea de a Vă adresa, în numele poporului Republicii Moldova și al meu personal, cordiale felicitări și urări de pace și prosperitate pentru întregul popor francez.

Îmi face plăcere să remarc caracterul durabil şi constructiv al parteneriatului moldo-francez pe toate dimensiunile, asigurîndu-Vă, totodată, de faptul că Moldova acordă o mare importanță aprofundării relațiilor cu Franța, în spiritul valorilor comune şi al prieteniei.

De asemenea, doresc să reiterez profunda recunoștință pentru sprijinul continuu pe care îl acordați Moldovei în procesul de modernizare, precum și să Vă aduc alese mulțumiri, în mod special, pentru deschiderea și interesul față de țara noastră, manifestate la întrevederile bilaterale din anul trecut.

Fiind convins că dispunem de premisele necesare consolidării, prin eforturi conjugate, a dialogului bilateral, îmi exprim speranța că, în viitorul apropiat, vom purta noi discuții consistente privind subiectele actuale de pe agenda de colaborare.

Reiterînd felicitările și urările de bine, Vă rog să acceptaţi, Excelenţă, asigurările distinsei mele consideraţii.